راش ناوشکن پلیس Game


Loading...
Like15 Dislike2

راش ناوشکن پلیس Description

Rating:   88.24% with 17 votes
راش ناوشکن پلیس - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

چه می تواند بیشتر سرگرم کننده تر از رانندگی یک ماشین پلیس؟ چگونه در مورد رانندگی یک ماشین پلیس به طور کامل مجهز و داشتن توانایی برای از بین بردن همه چیز را در راه خود را. بنابراین دست و پنجه نرم کردن و شروع به تیراندازی. رانندگی و پارک اتومبیل خود را در نقطه اورژانس و لازم است تا آن را در زمان، دان 'تی اجازه هر چیزی که توقف تا استفاده از مسلسل، اره برقی خود را و پرتاب موشک بسیار جذاب!

Share your راش ناوشکن پلیس tips and tricks!