ماشین پلیس Game

Like29 Dislike6

ماشین پلیس Description

Rating:   82.86% with 35 votes
ماشین پلیس - Other Games - بازی های ماشین

کمک به پلیس به رانندگی خود را در مسیر و حفظ اجتناب از توفنده اتومبیل های دیگر. هر یک از خسارت تصادف ماشین خود را. جمع آوری ارتقاء در راه خود را. موفق باشید! کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your ماشین پلیس tips and tricks!