پلیس شستشوی خودرو Game


Loading...
Like53 Dislike24

پلیس شستشوی خودرو Description

Rating:   68.83% with 77 votes
پلیس شستشوی خودرو - Other Games - بازی های ماشین

آماده به پیگیری برای برخی از جنایتکاران و گرفتن آنها را؟ خب شما aren تی 'رفتن به رانندگی یک ماشین که شبیه به این aren تی ' شما. به عنوان یک مرد پلیس آن است که باید به یک ماشین پلیس تمیز است، به طوری که در این بازی شما خواهید بود دعوت به کار به عنوان یک ماشین شویی و خود را بیازمایید و از چه مدت می تواند شما را به تمیز کردن آن را و بعد از که شما می توانید و گرفتن برخی از جنایتکاران.

Share your پلیس شستشوی خودرو tips and tricks!