پارکینگ ماشین پلیس 3 Game


Loading...
Like82 Dislike40

پارکینگ ماشین پلیس 3 Description

Rating:   67.21% with 122 votes
پارکینگ ماشین پلیس 3 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

در پارکینگ ماشین پلیس 3 به شما خواهد شد با پارکینگ و رانندگی مهارت های خود را در 20 پارکینگ شدید و 10 سطح بازی را ارائه کرده است تست شده است. دنبال کلید های arrow به پارکینگ. سازمان دیده بان برای زندگی شما و سعی کنید به پارک اتومبیل بدون آسیب رساندن به آنها بیش از حد. کنترل: استفاده از کلید های arrow به تعادل و رانندگی اتومبیل پلیس را کلیک کنید. فاصله را فشار دهید به اسلاید خودرو قادر به پارک به راحتی. سرعت بخشیدن به فضا و نگه در همان زمان که خواهد شد اتومبیل اسلاید وری انجام ریش گاهی اوقات.

Share your پارکینگ ماشین پلیس 3 tips and tricks!