18 ویلر 2 چالش Game

Like192 Dislike40

18 ویلر 2 چالش Description

Rating:   82.76% with 232 votes
18 ویلر 2 چالش -  - بازی های ماشین

درایو 18 ویلر خود را در سراسر بزرگراه و سعی کنید به آن را به پارک در نقاط تنگ در برخی از سطوح. کلید های arrow به حرکت می کند.

Share your 18 ویلر 2 چالش tips and tricks!