سیاره راننده کامیون Game


Loading...
Like11 Dislike3

سیاره راننده کامیون Description

Rating:   78.57% with 14 votes
سیاره راننده کامیون - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

سیاره هاپ از یک کار را به دیگری در کامیون فضای خود را سفارشی. 'ها تن از خطر پرداخت و ماجراجویی تا حد شما می توانید رسیدگی به شما به عنوان حمل و نقل محموله گرانبها را از طریق سطوح خطرناک پر از موانع، تپه بالا و خندق های شیب دار وجود دارد. به یاد داشته باشید به ماندن متعادل و استفاده از قدرت فیزیک به شما advantage.Arrow پد: تعادل

Share your سیاره راننده کامیون tips and tricks!