هواپیما نژاد Game

Like25 Dislike7

هواپیما نژاد Description

Rating:   78.13% with 32 votes
هواپیما نژاد - Other Games - بازی های ماشین

در این بازی پرواز گرافیک 3D شما را به بخشی در مسابقات قهرمانی نژاد هواپیما. پرواز یک هواپیما در اطراف مسیر و رقابت با دیگر خلبانان هواپیما. به عنوان سریعتر شما را به عنوان پول بیشتری پرواز شما می توانید کسب درآمد و صرف آن را برای ارتقاء هواپیما. ارتقا موتور برای حداکثر سرعت بالاتر و شتاب، بهبود بال برای مانور بهتر است. پایان هر مسابقه به عنوان اولین را برای باز کردن track.Use بعدی از کلید های arrow و یا W، A، S، D به پرواز هواپیما.

Share your هواپیما نژاد tips and tricks!