خوک پارکینگ Game

Like13 Dislike9

خوک پارکینگ Description

Rating:   59.09% with 22 votes
خوک پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

تجربه واقعی کامیون پارکینگ بازی 3D با مفهوم جدید بارگذاری کامیون خود را. کشیدن بار به کامیون و انتقال آن به منطقه پارکینگ. فروش و ارتقاء کامیون های سنگین جدید و احساس تجربه واقعی 3D. بازی با سه زاویه مختلف دوربین 3D.

Share your خوک پارکینگ tips and tricks!