فینیاس و Ferb: Drusselstein آزمون رانندگی Game


Loading...
Like204 Dislike46

فینیاس و Ferb: Drusselstein آزمون رانندگی Description

Rating:   81.6% with 250 votes
فینیاس و Ferb: Drusselstein آزمون رانندگی - بازی های رانندگی - بازی های ماشین

راهنما دکتر Doofenshmirtz عبور آزمون رانندگی خود را! به سرعت شیر ​​یا چپ کلیک برای افزایش سرعت. اگر گیر، شیر یک بار بر روی صفحه نمایش (یا از کلید فاصله) برای افزایش فوق العاده!

Share your فینیاس و Ferb: Drusselstein آزمون رانندگی tips and tricks!