مسابقه پنجه گشت اتومبیل Game

Like103 Dislike29

مسابقه پنجه گشت اتومبیل Description

Rating:   78.03% with 132 votes
مسابقه پنجه گشت اتومبیل - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

تعقیب و گریز است که در یک ماموریت در ماشین با نام تجاری جدید خود را. کمک به او را در گرفتن تمام سکه ها از سطوح مختلف، را به سنگهای برای به دست آوردن شتاب. کامل تمام مدارهای گرفتن بالاترین نمره ممکن است. کنترل: استفاده از کلید های arrow به سرعت بخشیدن به و نوار فضا برای فعال کردن توربو.

Share your مسابقه پنجه گشت اتومبیل tips and tricks!