هنرشناس پارکینگ Game


Loading...
Like0 Dislike1

هنرشناس پارکینگ Description

هنرشناس پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

همه می دانند که پارکینگ در مرکز شهرستان است کار آسانی نیست. ما به شما پیشنهاد برای بهبود مهارت های پارکینگ خود را در این بازی رایگان جدید پارکینگ آنلاین. هدف شما این است برای پیدا کردن فضای پارکینگ و پارک در هنگام عبور از انبوه زباله، حفاری چاله، اجتناب از هدف قرار دادن ماشینهای دیگر. کلید های arrow به حرکت ماشین شما. کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your هنرشناس پارکینگ tips and tricks!