پارکینگ آموزش Game


Loading...
Like26 Dislike10

پارکینگ آموزش Description

Rating:   72.22% with 36 votes
پارکینگ آموزش - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارک ماشین خود را به درستی در این اعتیاد پارکینگ بازی آموزش! استفاده از کلیدهای جهت دار برای کنترل ماشین. برای گرفتن امتیاز پارک ماشین قبل از زمان اجرا می شود، سریعتر می پارک خودرو امتیاز بیشتری کسب می کنید! کسب امتیاز کافی برای ادامه به سطح بعدی. امتیاز کسر خواهد شد هنگامی که شما را به موانع دست انداز پس مراقب باشید و رانندگی! کنترل خودرو - استفاده از کلید های arrow.

Share your پارکینگ آموزش tips and tricks!