کارآموز پارکینگ Game


Loading...
Like2 Dislike0

کارآموز پارکینگ Description

Rating:   100% with 2 votes
کارآموز پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

حتی رانندگان F1 باید در جایی شروع ... هدایت از طریق دوره مانع به پارک چرخ های خود را با خیال راحت. آیا بسیاری از دانش بیش از حد سقوط نیست در وسیله نقلیه خود را و آن را بازی over.Up فلش کلید / W = سرعت پایین کلید فلش / کلید S = معکوس فلش چپ / A = هدایت کلیدی چپ راست فلش / D = هدایت راست

Share your کارآموز پارکینگ tips and tricks!