پارکینگ مهارت فوق العاده Game


Loading...
Like5 Dislike2

پارکینگ مهارت فوق العاده Description

Rating:   71.43% with 7 votes
پارکینگ مهارت فوق العاده - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

آزمون واقعی مهارت های پارکینگ خود را، با بازی اضافه شده است کوچک، فوتبال پارکینگ، سر و صدا جعبه پارکینگ، و ساحل ماشین سر و صدا توپ. آه و ماموریت های متعدد در هر سطح. این ها 'همه در یک پارک ماشین با شور و هیجان به اندازه تام Crooze در missions.Arrows غیر ممکن است / AWSD تنظیم شده است.

Share your پارکینگ مهارت فوق العاده tips and tricks!