پارکینگ مهارت سوپر 2 Game


Loading...
Like11 Dislike3

پارکینگ مهارت سوپر 2 Description

Rating:   78.57% with 14 votes
پارکینگ مهارت سوپر 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

تست پارکینگ خود را و مهارت های رانندگی حتی further.This آزمون زمان وجود دارد اضافه شده است: مول HuntCar GolfMelon Squish.And البته مانور پارکینگ روی حیله و تزویر، همه در یک پارک جدید environment.With 3 سطح دشواری در ماموریت است، این باید تست هر کسی 'ها مهارت رانندگی. کنترل: فلش بازی.

Share your پارکینگ مهارت سوپر 2 tips and tricks!