پارکینگ فضایی 3 Game


Loading...
Like1 Dislike1

پارکینگ فضایی 3 Description

Rating:   50% with 2 votes
پارکینگ فضایی 3 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

بخش سوم از بازی محبوب ماشین پارکینگ فضایی. رانندگی ماشین شما و پارک آن را به پارکینگ مشخص شده بدون هدف قرار دادن هر چیز و قبل از زمان اجرا می شود out.Use کلید های arrow به رانندگی کنید. پارک خودرو را به منطقه مشخص شده اند.

Share your پارکینگ فضایی 3 tips and tricks!