پارکینگ فضایی 2 Game

Like4 Dislike2

پارکینگ فضایی 2 Description

Rating:   66.67% with 6 votes
پارکینگ فضایی 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

شما رانندگی یک ماشین و نیاز به آن را در داخل rectangle.Use کلید های arrow به درایو مشخص شده اند.

Share your پارکینگ فضایی 2 tips and tricks!