کامپیوتر پارکینگ (جدید) Game


Loading...
Like40 Dislike18

کامپیوتر پارکینگ (جدید) Description

Rating:   68.97% with 58 votes
کامپیوتر پارکینگ (جدید) - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

یک کامپیوتر برای پارکینگ؟ در اینجا، این بازی برای شما! با 50 سطح چالش انگیز را برای شما استاد هنر رانندگی و پارکینگ شما باید یک راننده ماشین شیرین کاری حرفه ای در هیچ زمان. شما باید 5 زندگی در آغاز هر سطح تا مطمئن شوید که به رانندگی با دقت باشد. کسب درآمد از اتمام وظایف در هر سطح.

Share your کامپیوتر پارکینگ (جدید) tips and tricks!