شیدایی پارکینگ 2 Game


Loading...
Like109 Dislike40

شیدایی پارکینگ 2 Description

Rating:   73.15% with 149 votes
شیدایی پارکینگ 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

اثبات مهارت های پارکینگ خود را و ببینید که چقدر پول شما می توانید برنده شوید. در هر سطح، در پشت چرخ از یک ماشین متفاوت است. به ضرب و شتم سطح ، به دنبال فلش قرمز به فضای پارکینگ نشان داد و کشیدن . اگر شما می خواهید برای کسب پول بیشتر ، شما باید برای پیدا کردن راه خود را به سکه ها. کسب اضافی 500 برای هر سکه شما انتخاب کنید تا. مراقب باشید به سقوط به میانه ، اتومبیل و یا موانع دیگر باشد. ضرب و شتم سطح بدون آسیب رساندن به ماشین خود را به کسب بیشترین ستاره در پایان . به خاطر بازی طریق هر 50 سطح ، و یا پخش یک سطح به ستاره های بیشتری. کنترل: استفاده از کلید های arrow به حرکت اتومبیل خود را به نقطه پارکینگ برجسته شده است.

Share your شیدایی پارکینگ 2 tips and tricks!