دیوانه پارکینگ Game


Loading...
Like4 Dislike0

دیوانه پارکینگ Description

Rating:   100% with 4 votes
دیوانه پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

سلام دوستان! اتمام این بازی های مختلف پارکینگ. وظیفه شما این است که انسان را به به ماشین، و رانندگی خودرو و همچنین وجود خواهد داشت چند اتومبیل حریف شما، باید برای پارک اتومبیل در محل خاص و راه صاف رانندگی و پارک خود را در محل مناسب . لذت ببرید ...

Share your دیوانه پارکینگ tips and tricks!