لوط پارکینگ Game


Loading...
Like4 Dislike3

لوط پارکینگ Description

Rating:   57.14% with 7 votes
لوط پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

ماموریت از این بازی است به پارک ماشین در محل تعیین شده بدون هدف قرار دادن هر گونه اتومبیل ها و موانع. پارک ماشین خود را به عنوان سریع که ممکن است قبل از زمان اجرا می شود. کنترل ماشین با کلید های arrow. آن لذت ببرید با لوط پارکینگ!

Share your لوط پارکینگ tips and tricks!