پارکینگ 2 Game


Loading...
Like0 Dislike1

پارکینگ 2 Description

پارکینگ 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارک خودرو را در مکان تعیین شده بدون هدف قرار دادن هر گونه موانع، قبل از زمان اجرا می شود out.Use کلید های arrow به تعامل.

Share your پارکینگ 2 tips and tricks!