پارکینگ ولگرد 2 Game


Loading...
Like8 Dislike2

پارکینگ ولگرد 2 Description

Rating:   80% with 10 votes
پارکینگ ولگرد 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

ولگرد پارکینگ است! بازی بازی پارکینگ خنده دار که در آن شما باید همه چیز را از بین ببرد! آیا هر شی در جای خود باقی نمی گذارند، آن ولگرد پارکینگ 2 است! این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Share your پارکینگ ولگرد 2 tips and tricks!