پارکینگ 3 Game


Loading...
Like1 Dislike1

پارکینگ 3 Description

Rating:   50% with 2 votes
پارکینگ 3 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

در پارکینگ 3 شما باید برای پارک وسایل نقلیه مختلف به فضاهای پارکینگ مشکل به سرعت و دقیق به عنوان احتمالا شما می توانید با استفاده از کلید های arrow. سعی کنید برای جلوگیری از ضربه اتومبیل های دیگر به خاطر شما خواهد شد امتیاز پنالتی که از نمره خود را اثر خواهد شد. سریع و دقیق می شود چرا که این یک بازی با زمان است و شما خواهد آمد در سراسر شرایط و موانع مختلف اینقدر تند و سریع باشد.

Share your پارکینگ 3 tips and tricks!