پارکر Game

Like1 Dislike2

پارکر Description

Rating:   33.33% with 3 votes
پارکر - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

سعی کنید به پارک خودرو در پارکینگ به همان سرعتی که شما می توانید. اما نگاه کردن که شما توفنده وسایل نقلیه و یا موانع دیگر نیست.

Share your پارکر tips and tricks!