پارک سوار خود را 2 شانگهای Game


Loading...
Like8 Dislike3

پارک سوار خود را 2 شانگهای Description

Rating:   72.73% with 11 votes
پارک سوار خود را 2 شانگهای - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

این شرکت پارکینگ نوکر استخدام اما شما باید آزمون های زیر تست پارکینگ و درایور اد به کسب مجوز نوکر خود منتقل زمانی که شما بازی پارک سوار خود را 2 شانگهای. اگر می خواهید این کار شما باید یک راننده بسیار عالی است و با دقت با استفاده از کلید های arrow. در صورتی که شما امتحان کنید شما نمی توانید استخدام کرد. بنابراین بهترین خود را انجام دهید و با تصویب آن امتحانات.؟ تا کلید فلش = سرعت؟ چپ / کلیدهای پیکان راست = روشن؟ پایین کلید فلش = ترمز / معکوس

Share your پارک سوار خود را 2 شانگهای tips and tricks!