پارک دو دکر شما Game


Loading...
Like35 Dislike5

پارک دو دکر شما Description

Rating:   87.5% with 40 votes
پارک دو دکر شما - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

رانندگی با اتوبوس است که معمولا بیشتر به چالش کشیدن از یک ماشین به طور منظم، اما امروز ما می رویم به بالا این با دو طبقه! شما باید بسیار مراقب باشید در حالی که فرمان آن را در کوچه های تنگ و پارک به درستی آن را چند بار به مسافران داخل و رها را در مقصد است. مطمئن شوید که شما خودرو خود را تصادف نیست و یا صدمه دیده مسافران. هشت سطح شدید برای شما را به بازی وجود دارد. یک انفجار بازی پارک دو دکر شما! کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your پارک دو دکر شما tips and tricks!