پارک اتومبیل برفی Game

Like3 Dislike1

پارک اتومبیل برفی Description

Rating:   75% with 4 votes
پارک اتومبیل برفی - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

شما باید برای پارک اتومبیل برفی در پارکینگ. آیا سایر وسایل نقلیه، محدودیت، هر گونه اشیاء برخورد کند و یا شما می توانید سطح بعدی بازی نمی کند. کامل تمام سطوح در بازی را به نفع خود. کنترل: استفاده از کلید های arrow به درایو و مطبوعات فاصله برای ترمز.

Share your پارک اتومبیل برفی tips and tricks!