پارک خودرو Game


Loading...
Like7 Dislike3

پارک خودرو Description

Rating:   70% with 10 votes
پارک خودرو - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

و همکاران آماده برای بزرگترین چالش تا کنون، گیر در ترافیک به مهارت های پارکینگ شما را به حداکثر و صبر خود را تست کنید. این بازی پارکینگ متعادل بین رانندگی و پارکینگ بازی ماشین، شما باید به تصویب بین اتومبیل که بسیار نزدیک به یکدیگر است. بنابراین patinence و هوشمند باشد و شما قادر خواهید بود برای به پایان بازی. چالش لذت ببرید.

Share your پارک خودرو tips and tricks!