پارک هواپیما من Game


Loading...
Like6 Dislike3

پارک هواپیما من Description

Rating:   66.67% with 9 votes
پارک هواپیما من - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

نگاهی کنترل از هواپیما. پارک هواپیما در نقطه درست بر اساس پرچم تطبیق کشور است. پس از این هواپیما است پر شده است، آن را راهنمای خود را به پرواز هستند و پرواز برای به دست آوردن points.Mouse - نگاهی کنترل از هواپیما. کلیدهای - راهنمای هواپیما.

Share your پارک هواپیما من tips and tricks!