پارک هواپیما من 2 Game


Loading...
Like39 Dislike9

پارک هواپیما من 2 Description

Rating:   81.25% with 48 votes
پارک هواپیما من 2 - Other Games - بازی های ماشین

کنترل ترافیک هوایی سخت است! هواپیماها نیاز به کمک شما برای تکمیل پرواز، جمع آوری مسافران را خاموش و دوباره. مدیریت هواپیما و سطح بالا به تکالیف سخت تر، مانند ناوهای هواپیمابر! کنترل موس

Share your پارک هواپیما من 2 tips and tricks!