پارک هواپیما من 2 Game

Like34 Dislike8

پارک هواپیما من 2 Description

Rating:   80.95% with 42 votes
پارک هواپیما من 2 - Other Games - بازی های ماشین

کنترل ترافیک هوایی سخت است! هواپیماها نیاز به کمک شما برای تکمیل پرواز، جمع آوری مسافران را خاموش و دوباره. مدیریت هواپیما و سطح بالا به تکالیف سخت تر، مانند ناوهای هواپیمابر! کنترل موس

Share your پارک هواپیما من 2 tips and tricks!