پارک خودرو اورژانس من Game

Like28 Dislike10

پارک خودرو اورژانس من Description

Rating:   73.68% with 38 votes
پارک خودرو اورژانس من - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

در گذشته، شما را وادار به پارک چیزی با چراغ چشمک زن! شروع در پایین با پارکینگ متر توالت رفتن. صعود به سطح بالا را به اتومبیل های پلیس، آمبولانس ها و کامیون های آتش نشانی! WASD به درایو

Share your پارک خودرو اورژانس من tips and tricks!