پارک بزرگ 2 ریگ من Game

Like16 Dislike3

پارک بزرگ 2 ریگ من Description

Rating:   84.21% with 19 votes
پارک بزرگ 2 ریگ من - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

فولاد بزرگ هنوز هم می لرزش؟ چنگ زدن به کلاه بده و اسلاید پشت فرمان، راننده کامیون! پارک کامیون عظیم کاملا و شما می توانید سطح بالا. استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your پارک بزرگ 2 ریگ من tips and tricks!