پارک آن را سریع Game


Loading...
Like30 Dislike8

پارک آن را سریع Description

Rating:   78.95% with 38 votes
پارک آن را سریع - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارک اتومبیل خود را در پارکینگ انتخاب قبل از زمان انقضای. سعی کنید به آسیب ماشین را با ضربه دیگر اتومبیل و یا موانع در حال حاضر پارک شده نیست. در هر سطح ماموریت شما این است که درایو در یک پارکینگ و پیدا برجسته نقطه پارکینگ پارک چند اتومبیل های قبل از زمان اجرا می شود. شما باید تنها 9 زندگی برای تکمیل تمام کلید های game.Arrow به درایو

Share your پارک آن را سریع tips and tricks!