پارک این: 3D اتوبوس مدرسه Game


Loading...
Like81 Dislike34

پارک این: 3D اتوبوس مدرسه Description

Rating:   70.43% with 115 votes
پارک این: 3D اتوبوس مدرسه - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

تست رانندگی و پارکینگ مهارت های خود را در این بازی منحصر به فرد 3D و در سراسر 18 سطح به طور فزاینده دشوار است. در برخی، شما \\\ خواهید برای پیدا کردن نقطه پارکینگ خود را، و در برخی دیگر شما \\\ خواهید را به کار سخت برای پارک اتوبوس با حداقل یا بدون آسیب، حتی در معکوس . همچنین، شما \\\ 'دوباره در حال اجرا با زمان و ممکن است برخی از موانع و یا حتی سطح لغزنده در طول مسیر وجود دارد. بهترین کار خود را و ببینید که چقدر می تواند به شما نمره، و در نهایت - می توانید با تصویب تمام سطوح؟ کلید luck.Arrow خوب به رانندگی کنید.

Share your پارک این: 3D اتوبوس مدرسه tips and tricks!