پارک لوط Game


Loading...
Like8 Dislike3

پارک لوط Description

Rating:   72.73% with 11 votes
پارک لوط - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارک لوط اتومبیل بازی پارکینگ است. خریداران خواهد اتومبیل خود را در ورودی پارک ماشین رها و شما باید سعی کنید و پارک آنها را به سرعت و به منظمی که ممکن است. شما باید بسیاری از در حال اجرا را به انجام در این بازی، پس از تماشای نوار استقامت است. هنگامی که هر یک از خریداران برگ بازار آنها ماشین خود را با شماره درست را و هدایت آن را به خروج. صاحبان دیوانه خواهد شد و در زمان و کسر کردن شما اگر شما را بیش از حد طولانی و یا اگر شما در ورودی را مسدود کند.؟ حرکت در اطراف = کلید های arrow؟ دنده بالا / اجرا = X کلیدی؟ دنده پایین / توقف = Z کلیدی؟ دریافت از ماشین = فضا نوار

Share your پارک لوط tips and tricks!