پارک لوط 1 Game


Loading...
Like18 Dislike8

پارک لوط 1 Description

Rating:   69.23% with 26 votes
پارک لوط 1 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارک لوط یک بازی است که حافظه و رانندگی مهارت های خود را امتحان است. شما مسئول یک پارکینگ ماشین می باشد و کار خود را در پارک تمام اتومبیل مشتریان است. بخش سخت اینجا این است که به یاد داشته باشید که در آن شما پارک خودرو مشتریان هنگامی که آنها دوباره به آن را جمع آوری. آیا اتومبیل خود را تصادف نیست. اگر ماشین درست را به سرعت، به شما خواهد شد زمان بازی فوق العاده برنده شوید. در صورت عدم مشتریان، آنها عصبانی خواهد شد و می توانید کار خود را از دست بدهند.؟ حرکات = کلید های arrow؟ ترمز = فضایی نوار؟ خارج از فضای خودرو = بازگشت

Share your پارک لوط 1 tips and tricks!