جزیره بهشت Game


Loading...
Like13 Dislike3

جزیره بهشت Description

Rating:   81.25% with 16 votes
جزیره بهشت - Other Games - بازی های ماشین

سوار امواج در جزیره بهشت! چنگ زدن به خورشید و آمار رمپ اما مراقب برای قایق سرعت، جت اسکی، و خوانندگان باد زیرا آنها خواهید شما را به گشت و گذار کشیدن! تا چه حد در کنار ساحل می تواند به شما سر خوردن قبل از اینکه شما از زمان اجرا؟ استفاده از موس خود را به کنترل جهت و سرعت این windsurfer سرد.

Share your جزیره بهشت tips and tricks!