پارکینگ خودرو مقاله Game


Loading...
Like4 Dislike3

پارکینگ خودرو مقاله Description

Rating:   57.14% with 7 votes
پارکینگ خودرو مقاله - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

این یک بازی پارکینگ خودرو است. در هر سطح شما باید درایو را به منطقه پارکینگ مشخص شده. شما می توانید تا 5 برابر سقوط تا در هر سطح قبل از شما موفق. کنترل خودرو کاملا سخت در مقایسه با سایر بازی های رانندگی. این بازی دارای صداها واقعا آزار دهنده است، بنابراین توصیه تبدیل کردن کامپیوتر خود را speakersArrow کلید = درایو (جلو، عقب، چپ و راست)

Share your پارکینگ خودرو مقاله tips and tricks!