اتومبیل پینت بال Game


Loading...
Like12 Dislike5

اتومبیل پینت بال Description

Rating:   70.59% with 17 votes
اتومبیل پینت بال - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

شرکت در یک مسابقه بسیار ویژه! مخالفان شما در حال تلاش برای از بین بردن ماشین شما، خیلی سریع بود و پایان قبل از آنها موفق! استفاده از کلید های arrow به رانندگی، Z برای توربو، X برای پرش و فضا به ساقه با تفنگ پینت بال خود را.

Share your اتومبیل پینت بال tips and tricks!