پارکینگ پرداخت Game

Like4 Dislike1

پارکینگ پرداخت Description

Rating:   80% with 5 votes
پارکینگ پرداخت - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارک وسیله نقلیه خود را در پارکینگ lot.You نیاز به جمع آوری تمام سکه ها را فعال پارکینگ area.Avoid هدف قرار دادن مردم در جاده و دیگر obstacles.You شانس برای روشن شدن سطح محدود است. بازی دوباره کلیک کنید به راه اندازی مجدد سطح.

Share your پارکینگ پرداخت tips and tricks!