پارکینگ مداری شهر Game


Loading...
Like29 Dislike16

پارکینگ مداری شهر Description

Rating:   64.44% with 45 votes
پارکینگ مداری شهر - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

خلاص شدن از شر ماشین روزمره قرار داده و سر خود را در ابرها. شما درایو و عالی فضا خودرو را در 12 سطح به چالش کشیدن. بازی به شما ارائه می دهد 26 پارکینگ و 3 اتومبیل های فوق العاده دیگر برای باز کردن در سطح 3، 6 و 10. همچنین، را انتخاب کنید که بازی حالت شما مناسبتر است، آسان، متوسط ​​و یا سخت است. فلش دنبال در جاده ها برای پیدا کردن نقطه پارکینگ. استفاده از کلید های arrow به هدایت و رانندگی. یک انفجار و موفق باشید! استفاده از کلید های arrow به هدایت و رانندگی خود را در فضا-ماشین.

Share your پارکینگ مداری شهر tips and tricks!