نارنجی جت جنگنده Game


Loading...
Like154 Dislike61

نارنجی جت جنگنده Description

Rating:   71.63% with 215 votes
نارنجی جت جنگنده - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

نیروی هوایی است که به دنبال خلبانان که مشتاق به صعود به کابین خلبان یک جت جنگنده قدرتمند و ساقه دشمن پایین هستند. رادار در بخش D2 است تا در یک ناوگان از جت که خاطی در خاک خود را برداشت. در حال حاضر شما باید به مختصات گذشته شناخته شده از این ناوگان دشمن پرواز و از بین بردن آنها قبل از دریافت آنها هیچ کمکی به پایگاه خود را. استفاده از مهارت های خود را به ساقه پایین به عنوان بسیاری از نیروهای دشمن که ممکن است به ادعای پیروزی! استفاده از موس و صفحه کلید خود را برای کشتن دشمن!

Share your نارنجی جت جنگنده tips and tricks!