فرار قدیمی آتش اتاق کامیون Game


Loading...
Like44 Dislike14

فرار قدیمی آتش اتاق کامیون Description

Rating:   75.86% with 58 votes
فرار قدیمی آتش اتاق کامیون - Other Games - بازی های ماشین

فرار قدیمی آتش اتاق کامیون یکی دیگر از بازی نقطه و کلیک اتاق فرار توسعه یافته توسط گریس دختران بازی است. شما همراه با دوستان خود رفت و به اتاق دیدم ماشین آتش نشانی است. شما در حال دیدن تمام ماشین آتش نشانی تجهیزات 'ها اولین بار، بنابراین شما فقط تعجب و تصور چگونه کار می کند. در آن زمان همه خارج رفت. اما شما متوجه نیست و به اتاق کامیون آتش زده قدیمی شد. این ها 'استعداد خود را به بیرون آمدن از اتاق کامیون آتش قدیمی با پیدا کردن سرنخ. موفق باشی و خوش بگذرد! کنترل: استفاده از ماوس به بازی

Share your فرار قدیمی آتش اتاق کامیون tips and tricks!