پارکینگ OK Game


Loading...
Like183 Dislike44

پارکینگ OK Description

Rating:   80.62% with 227 votes
پارکینگ OK - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

رانندگی یک ماشین ورزشی قرمز را از طریق خیابان های شهرستان تنگه و پارک آن را به دقت به فضاهای پارکینگ مشخص شده اند. جلوگیری از ترافیک، عبور جاده خطرناک و موانع دیگر در خیابان. آیا ماشین آسیب نمی زند و جلوگیری از رانندگی خارج از جاده در غیر این صورت شما از دست خواهد داد. تکمیل کار خود را به سرعت به عنوان شما داده می شود مقدار محدود از time.Use کلید های arrow به رانندگی کنید. پارک خودرو به فضای پارکینگ مشخص شده اند.

Share your پارکینگ OK tips and tricks!