پارکینگ خوب 2 Game


Loading...
Like49 Dislike22

پارکینگ خوب 2 Description

Rating:   69.01% with 71 votes
پارکینگ خوب 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارکینگ OK 2 یک بازی ماشین پارکینگ که در آن شما را مجبور به رانندگی خودرو را از طریق خیابان های شهرستان تنگه و پارک آن را به منطقه پارکینگ مشخص شده است. جلوگیری از ترافیک، عبور جاده خطرناک و موانع مختلف در خیابان. آیا ماشین شما آسیب نمی زند و جلوگیری از رانندگی خارج از جاده. کامل تمام ماموریت های به سرعت به عنوان شما داده می شود مقدار محدود از زمان. کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your پارکینگ خوب 2 tips and tricks!