پارکینگ جرثقیل هسته ای Game


Loading...
Like4 Dislike0

پارکینگ جرثقیل هسته ای Description

Rating:   100% with 4 votes
پارکینگ جرثقیل هسته ای - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

سعی کنید این نام تجاری جرثقیل های جدید بازی پارکینگ، است که خطرناک تر از همیشه! از آنجا که این زمان، شما در حال دست زدن به بمب هسته ای است که شما در نهایت در کشور شما در جنگ با می خواهد افت. دشمنان خواهد شانسی نیست! علاوه بر مهارت های پارکینگ و جرثقیل دست زدن به آنهایی که، شما همچنین می خواهد به تجربه یک بازی بزرگ جدید مینی را دریافت کنید! فقط به هر چیزی سقوط نیست و تکمیل ماموریت خود را قبل از زمان اجرا می شود. لذت بردن از هشت سطح شدید! یک انفجار!

Share your پارکینگ جرثقیل هسته ای tips and tricks!