پسر روزنامه وحشیانه Game


Loading...
Like15 Dislike9

پسر روزنامه وحشیانه Description

Rating:   62.5% with 24 votes
پسر روزنامه وحشیانه - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

در روزنامه پسر قصههای شما نیاز به پرتاب روزنامه پر از دینامیت را به خانه ها و پنجره ها را به علت سرگرم کننده مواد منفجره. شکستن تمام پنجره برای ایجاد combos مهارت های، جمع آوری سکه و یا اجتناب از موانع. چند سبک بازی به بازی و بیش از 100 اهداف را پر کنید. بعد از آن شما می توانید استفاده کنید سکه انباشته خود را به روز رسانی دوچرخه خود را و یا به دست آوردن آیتم های خاص برای استفاده در بازی. و برای چالش های اضافی سعی کنید به جمع آوری 3 ستاره در هر سطح. کنترل: استفاده از یک یا D را به حرکت. فضا پرتاب مقالات.

Share your پسر روزنامه وحشیانه tips and tricks!