نیویورک تاکسی پارکینگ Game

Like8 Dislike1

نیویورک تاکسی پارکینگ Description

Rating:   88.89% with 9 votes
نیویورک تاکسی پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

رانندگان تاکسی زرد اصلا زمان برای یک بازی پارکینگ جدید اما شما بنابراین امیدوارم شما کار خود را برای آنها را به عنوان آنها به داشتن فقط یک استراحت پنج دقیقه که در آن شما نیاز به پارک اتومبیل خود را در نقاط.

Share your نیویورک تاکسی پارکینگ tips and tricks!