نیویورک تاکسی پارکینگ Game


Loading...
Like8 Dislike4

نیویورک تاکسی پارکینگ Description

Rating:   66.67% with 12 votes
نیویورک تاکسی پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

رانندگان تاکسی زرد اصلا زمان برای یک بازی پارکینگ جدید اما شما بنابراین امیدوارم شما کار خود را برای آنها را به عنوان آنها به داشتن فقط یک استراحت پنج دقیقه که در آن شما نیاز به پارک اتومبیل خود را در نقاط.

Share your نیویورک تاکسی پارکینگ tips and tricks!