نیویورک تاکسی مجوز 3D Game


Loading...
Like324 Dislike66

نیویورک تاکسی مجوز 3D Description

Rating:   83.08% with 390 votes
نیویورک تاکسی مجوز 3D - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

مجوز نیویورک تاکسی 3D است که در اینجا! اگر شما را دوست نسخه 2D پس شما واقعا در برای درمان، با تمام سطوح، گرافیک و بازی های جدید بازی. سود مجوز خود را، واقعا هرگز شده است بسیار سرگرم کننده. آیا می توانید کامل تمام 18 سطح، در جاده های یخی، توقف در چراغ قرمز، به دست گرفتن گردشگران سراسر سایت. حتی رانندگی به عقب بر روی یک جاده مانع پر؟ با استفاده از کلید های arrow به رانندگی در اطراف.

Share your نیویورک تاکسی مجوز 3D tips and tricks!